.

Asztrológia - Asztrológiai Tudástár

Tudástár - Asztrológiai információkeresés:

A gondolkodás, érzés, cselekvés az asztrológiában
 
 
A kos gondolkodása, érzése, cselekvése:
-          gondolkodás: éles eszű, úttörő, lelkesedő, alkotó, önfejű, kritikus, rivalizáló, állást foglaló
-          érzés: ösztönszerű, szenvedélyes, ősi, őszinte, féktelen, merész
-          cselekvés: önálló, független, ösztönös, közvetlen, határozott, önuralom nélküli, izgága
 
 
A bika gondolkodása, érzése, cselekvése:
-          gondolkodás: ösztönös-tárgyilagos, gyakorlatias, kitartó, alapos, visszafogott, makacs, dogmatikus, önfejű, materialista
-          érzés: ösztönös, ragaszkodó, hűséges, természetközeli, gyengéd, birtokló, féltékeny, élveteg
-          cselekvés: türelmes, megbízható, lusta, makacs, gazdaságos, visszafogott, tunya
 
Az ikrek gondolkodása, érzése, cselekvése:
-          gondolkodás: mozgékony, viszonyító, élénk, gyors, felületes, kíváncsi, érdeklődő, szofista, futó, zilált, alattomos, okos, sokoldalú, logikus
-          érzés: értelem által vezérelt, racionális, számító, opportunista, sokoldalú
-          cselekvés: szorgalmas, ügyes, nyughatatlan, ideges, csaló, közvetítő
 
A rák gondolkodása, érzése, cselekvése:
-          gondolkodás: romantikus, fantáziadús, befogadó, utánzó, hangulattól függő, álmodozó, asszociatív
-          érzés: vágyakozó, támaszt kereső, gyengéd, finom érzésű, romantikus, érzékeny, duzzogó, szentimentális, változékony
-          cselekvés: érzelem által vezérelt, segítőkész, áldozatkész, reaktív, jóindulatú, megbízhatatlan
 
Az oroszlán gondolkodása, érzése, cselekvése:
-          gondolkodás: erőteljes, szervező, teljességre törő, sokoldalú, alkotó, arrogáns, felszínes, érzelem által vezérelt
-          érzés: szívélyes, nyitott, odaadó, őszinte, büszke, élveteg
-          cselekvés: önálló, határozott, kockázatvállaló, improvizáló, uralkodó, önző, önkényes
 
A szűz gondolkodása, érzése, cselekvése:
-          gondolkodás: logikus, értelmes, racionális, lineáris, objektív, megindokolható, módszeres, rendszerezett, elemző, bizalmatlan, materialista, pedáns, alattomos
-          érzés: szemérmes, tartózkodó józan, erényes, megbízható, hűvös, számító, merev
-          cselekvés: műszaki érzék, szorgalmas, gazdaságos, célhoz kötött, gondos, oktató, kicsinyes, kockázatkerülő, félénk, kioktató
 
A mérleg gondolkodása, érzése, cselekvése:
-          gondolkodás: költői, széplelkű, kiegyensúlyozott, mérlegelő, felületes, dekadens, liberális
-          érzés: finom érzésű, éteri, szemérmes, szerelmes, gyengéd, könnyelmű, csábító, flörtölő, határozatlan, homályos, langyos
-          cselekvés: udvarias, tapintatos, vonzó, döntésképtelen, diplomatikus, inaktív
 
A skorpió gondolkodása, érzése, cselekvése:
-          gondolkodás: éles eszű, mélyreható, kutató, célorientált, modellező, okkult, részletekre bontó, aggódó, ravasz, agyafúrt
-          érzés: ösztönös, szenvedélyes, féltékeny, bosszúvágyó, faun-jellegű, erőszakos
-          cselekvés: energikus, veszteségekkel nem törődő, „kamikáze”, „szamuráj”, brutális, szado-mazochista
 
A nyilas gondolkodása, érzése, cselekvése:
-          gondolkodás: idealisztikus, filozofikus, hívő, messzetekintő, összefüggést teremtő, etikus, lelkesedő, optimista, nagyívű, arrogáns, moralizáló, dicsekedő
-          érzés: melegszívű, toleráns, szellemes, nagyvonalú, patetikus, kenetteljes, érzelgős
-          cselekvés: bölcs, jóindulatú, igazságos, áttekintő, értelmes, hencegő, meg-vesztegető, felületes
 
A bak gondolkodása, érzése, cselekvése:
-          gondolkodás: világosjózan, komoly, összpontosított, rendezett, alapos, makacs, merev, dogmatikus, korlátozott, materialista, régimódi, kényszeres
-          érzés: aszketikus, hűséges, megbízható, tiszta, hűvös, tárgyilagos, elutasító, kemény, depresszív
-          cselekvés: szorgalmas, törekvő, becsvágyó, következetes, kitartó, hidegvérű, uralkodó hajlamú
 
A vízöntő gondolkodása, érzése, cselekvése:
-          gondolkodás: szellemdús, humoros, intuitív, asszociatív, újat alkotó, zseniális, eredeti, excentrikus, különc, görcsös, lázadó, túlfeszített
-          érzés: szabad, megszokásoktól mentes, ugrásszerű, hűvös, semleges, kétpólusú
-          cselekvés: ösztönös, lökésszerű, hirtelen, önfejű, merész, felforgató, tekintélyellenes
 
A halak gondolkodása, érzése, cselekvése:
-          gondolkodás: fantáziadús, misztikus, inspirált, transzcendens, költői, lírai, kusza, kiindulási pont nélküli, kaotikus, parttalan, szemfényvesztő, ködös, félénk
-          érzés: romantikus, vágyakozó, epekedő, mély érzésű, mindenkit szerető, költői, kényeskedő
-          cselekvés: segítőkész, önfeláldozó (szamaritánus), önzetlen, finom érzésű, gyakorlatiatlan, együttérző, gyenge akaraterejű, csaló, állhatatlan, megbízhatatlan

Asztrológia tanfolyamok indulnak: 2023 - 2024 - 2025 - 2026

asztrologia online
Intenzív asztrológia tanfolyam :  (hetente 1 modul)
 
Online szeptemberben és februárban - rugalmas időbeosztással (kezdő )
Asztrológia tanfolyam: 2023 szeptember 9.     (szombat)
- - - > Bővebb információ: www.asztrologus.net 
 

Normál ütemű asztrológia tanfolyam:  (két hetente 1 modul)

Online szeptemberben és februárban - rugalmas időbeosztással (kezdő )

Asztrológia tanfolyam: 2023 szeptember 16.     (szombat) 
- - - > Bővebb információ: www.asztrologus.net

 

  
További lehetőségek:
Egyéni asztrológia oktatás Online (kezdő / haladó)
- - - > Bővebb információ: www.asztrologus.net
Online Mentorálás  szeptemberben és februárban (asztrológusoknak)
- - - > Bővebb információ: www.asztrologus.net
 
 

Karma Asztrológia Tanfolyam indul félévente:

Karma Asztrológia

Online Tanfolyam

Budapesten

Kezdő Tanfolyam

Haladó Tanfolyam