.

Asztrológia - Asztrológiai Tudástár

Tudástár - Asztrológiai információkeresés:

A hangulatok az asztrológiában
 
A kos hangulata:
-          Tudatos: bátorság, merészség, lovagiasság, akaraterő, közvetlenség, aktivitás
-          Tudattalan: düh, bosszúság, agresszivitás, hektika, nyughatatlanság, rivalizálás, meggondolatlanság
-          Beteges: pszichózis, hisztéria

A bika hangulata:
-          Tudatos: nyugalom, gyengédség, békeszeretet, érzékiség, csoportszellem, gyakorlatiasság
-          Tudattalan: birtoklásvágy, kapzsiság, irigység, lustaság, makacsság, konokság, rugalmatlanság
-          Beteges: bulimia, depresszió
 
Az ikrek hangulata:
-          Tudatos: derű, rugalmasság, sokoldalúság, társasági élet, érdeklődés, okosság
-          Tudattalan: fecsegés, fondorlatosság, felületesség, kíváncsiság, hazudozás
-          Beteges: paranoia, serdülőkori skizofrénia, kapcsolat függőség, menekülés az ideák világába
 
A rák hangulata:
-          Tudatos: odaadás, alkalmazkodóképesség, gondoskodás, anyáskodás, mély érzelmek
-          Tudattalan: szentimentalizmus, sértődékenység, duzzogás, önállótlanság, önsajnálat, hangulatváltozások
-          Beteges: passzivitás, a hajtóerő hiánya, félelmek, kedélybetegség
 
Az oroszlán hangulata:
-          Tudatos: erő, kisugárzás, öntudat, szervezőképesség, kockázatvállalás, helyzetfelismerés, játékosság
-          Tudattalan: büszkeség, dicsekvés, felfuvalkodottság, önmaga túlértékelése, ego-dominancia, fennhéjázás,
-          Beteges: mániák, nagyzási hóbort, hatalmi törekvések
 
A szűz hangulata:
-          Tudatos: meggondoltság, értelem, szorgalom, gondosság, megfigyelési képesség, kötelességtudat, elhatárolódás
-          Tudattalan: kritikusság, agyafúrtság, bizalmatlanság, félelmek, pedantéria, pesszimizmus, cinizmus
-          Beteges: kóros félelmek, fóbiák, kényszeres kontroll, depresszió
 
A mérleg hangulata:
-          Tudatos: vonzerő, udvariasság, gyengédség, művészi érzék, barátságosság, elegancia, diplomácia
-          Tudattalan: egykedvűség, hízelgés, cselekvésképtelenség, határozatlanság, elpuhultság, őszintétlenség
-          Beteges: paranoia, statikus, látszatharmóniára épített élet
 
A skorpió hangulata:
-          Tudatos: idealizmus, rugalmasság, áldozatkészség, igényesség önmagával szemben
-          Tudattalan: extrémizmus, fanatizmus, szadizmus, mazochizmus, elkeseredettség, bizalmatlanság, pszichológiai hataloméhség
-          Beteges: megszállottság, mániás-depressziós elmebaj, kényszerneurózis, kényszeres önrombolás, szexizmus
 
A nyilas hangulata:
-          Tudatos: humor, optimizmus, bizalom, tolerancia, nagyvonalúság, jóság, szervezőképesség
-          Tudattalan: pátosz, túlzások, önmaga túlértékelése, arrogancia, hetvenkedés
-          Beteges: mánia, hisztéria, depresszió (hamis életigenléssel kompenzálva)
 
A bak hangulata:
-          Tudatos: áttekinthetőség, kitartás, tisztaság, összpontosítás, komolyság, forma-, rendszeretet, felelősségérzet
-          Tudattalan: kapzsiság, keménység, makacsság, bezárkózás, dogmatizmus, szigor
-          Beteges: skizofrénia, depresszió, kényszeres kontroll, autizmus
 
A vízöntő hangulata:
-          Tudatos: ötletgazdagság, szabadságszeretet, eredetiség, zsenialitás, a változatosság kedvelése
-          Tudattalan: idegesség, nyugtalanság, hajtóerő, excentrikusság, érzelmi hidegség, bohócszerep
-          Beteges: dezorientációs pszichózis, epilepszia, katalepszia
 
A halak hangulata:
-          Tudatos: érzékenység, együttérzés, intuíció, fantázia, megérzések, altruizmus
-          Tudattalan: állhatatlanság, egyénietlenség, átláthatatlanság, csalás
-          Beteges: szenvedélybetegségek, őrület, hallucinációk, vallási megszállottság
   

Asztrológia tanfolyamok indulnak: 2022 - 2023 - 2024 - 2025

asztrologia online
Intenzív asztrológia tanfolyam :  (hetente 1 modul)
 
Online szeptemberben és februárban - rugalmas időbeosztással (kezdő )
Asztrológia tanfolyam: 2022 szeptember 3.     (szombat)
- - - > Bővebb információ: www.asztrologus.net 
 

Normál ütemű asztrológia tanfolyam:  (két hetente 1 modul)

Online szeptemberben és februárban - rugalmas időbeosztással (kezdő )

Asztrológia tanfolyam: 2022 szeptember 10.     (szombat) 
- - - > Bővebb információ: www.asztrologus.net

 

  
További lehetőségek:
Egyéni asztrológia oktatás Online (kezdő / haladó)
- - - > Bővebb információ: www.asztrologus.net
Online Mentorálás  szeptemberben és februárban (asztrológusoknak)
- - - > Bővebb információ: www.asztrologus.net
 
 

Karma Asztrológia Tanfolyam indul félévente:

Karma Asztrológia

Online Tanfolyam

Budapesten

Kezdő Tanfolyam

Haladó Tanfolyam