.

Asztrológia - Asztrológiai Tudástár

Tudástár - Asztrológiai információkeresés:

Azokat az égitesteket nevezzük állócsillagoknak, melyek olyan hatalmas távolságra vannak a Földtől, hogy mozgásuk gyakorlatilag kimutathatatlan, legjobb esetben is 1-2 fokot mozdulnak el 80-100 év alatt. Földünkről nézve mindig ugyanazon a helyen állnak, nevük is innen származik, ők alkotják a 88 csillagképet.

 

Általában 120-130 állócsillagot vesznek számításba, de természetük megítélése eltérő lehet. Az elemzések során a velük együttállásba kerülő bolygók hatását egészítik ki. A fő tengelyekkel és az égitestekkel csak konjunkcióban szokták figyelembe venni őket, esetleg oppozícióban, de ez ritkább. Együttállásukat a holdcsomópontokkal, a köztes ház-csúcsokkal és az érzékeny pontokkal nem vesszük figyelembe. Nem szabad figyelmen kívül hagyni viszont az Északi-Déli kitérés mértékét, azaz a Deklinációt, mivel ha az adott állócsillag az egyik, a bolygó meg a másik égbolton található, együttállásuk hatása gyenge.

Hatásuk attól függ, melyik bolygóval állnak együtt, és ez a hatás a bolygó fényszögeitől és helyzetétől függően lehet pozitív vagy negatív, hatáscsökkentő vagy hatásnövelő. A Nap, a Hold, a Merkúr, a Vénusz és a Mars a karakter szempontjából tudják kifejteni hatásukat, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó pedig a sorstendencia szempontjából.

 

A Nappal való együttállás életerőnkre és személyiségünkre fejt ki hatást. Pozitív hatás esetén kreativitást és magabiztosságot jelent, negatív hatása viszont önteltté, gőgössé tesz.

 

A Hold hatása lelkünket és érzelmeinket érinti, de kiterjed testünk működésére is. Pozitív hatása mozgékonyságot, változásokat, utazásokat jelenthet, negatív hatása érzelmi megrázkódtatásokat, vízzel kapcsolatos baleseteket jelez.

 

Merkúrral való együttállása elménkre, gondolkodásunkra, idegrendszerünkre van hatással. Pozitív hatása a testi-szellemi frissesség, mozgékonyság, negatív hatása viszont átgondolatlanságot, kapkodást és baleseteket hozhat.

 

A Vénusszal való együttállás érzelmi életünket, ízlésünket, művészi hajlamainkat befolyásolja. Pozitív hatás esetén tehetséget ad, szerencsét jelent, negatív hatása ezen a területen jelez zavart.

 

A Marssal történő együttállás energiaszintünket, agressziónkat, ösztöneinket, szexualitásunkat befolyásolja, pozitív hatás esetén életerőt, felfokozott energiákat jelent, negatív hatása erőszakhoz és agresszivitáshoz vezet, gyakran szerencsétlenségeket is jelez.

 

A Jupiterrel való együttállás hatása szerencsénkben mutatkozik meg, de ide tartozik etikai és erkölcsi érzékünk is. Pozitív együttállás esetén mind anyagi, mind erkölcsi elismerést, sikert, szerencsét hozhat, negatív hatása mindennek az ellenkezője.

 

A Szaturnusszal való együttállás gátlásainkra, az előttünk álló akadályokra fejt ki hatást. Pozitív hatás esetén kitartást, szorgalmat, akaraterőt jelent, bölcsességet és sikeres karriert, negatív hatása kudarcot, magányt, kiközösítést és szerencsétlenséget hoz.

 

Az Uránusszal való együttállás egyéniségünkre van hatással, pozitív hatás esetén különleges személyiség, zsenialitás járhat vele, negatív hatása tragédiákat, baleseteket, szerencsétlenségeket jelöl.

 

A Neptunusszal való pozitív együttállás esetében kiemelkedő spirituális képességek jelentkezhetnek, a médium szerep, az intuíciók és megérzések felerősödnek. Negatív hatása viszont zavartságot, ködös álomvilágot, kábítószerektől való függőségeket jelöl.

 

A Plútóval való együttállás mindig szélsőséges hatásokban mutatkozik meg, válságok, végzetes történések, de a Plútót általában csak az Algol esetén vesszük számításba.Az állócsillagok leírása és hatásterületei:

Achenar

Vallás, jótékonyság és a közösség szolgálata. Általában sikert jelent.

Acrux

Rejtélyek, mágikus történések, szertartások, jótékonyság. Igazságosságot hoz.

Aculeus

A látásunkra van hatással, legrosszabb esetben vakságot jelenthet.

Agena

Társadalmi megbecsülést, kapcsolatokat, barátságokat és jó egészséget jelent.

Alcyone

Pozitív együttállások esetén sikert és jó szerencsét hoz, ösztönösen jó döntések révén elnyert népszerűséget. Fokozza az erotikus kisugárzást, a nőiességet, de ha az együttállás révén kapott lehetőségeket nem megfelelően használjuk fel, önös érdekeinket helyezzük előtérbe, szemmel, látással kapcsolatos problémákat, szélsőséges esetben vakságot okozhat. Negatív együttállások esetén megnehezíti az elfogulatlan, objektív döntések meghozatalát, extremitásokra, perverziókra, játékszenvedélyre tehet hajlamossá.

Aldebaran

Hatása azonos a Mars princípiuméval. Nyugtalanságot, erőszakot, kirobbanó energiákat jelöl, melyek pozitív együttállás esetén nagy tetteket, sikert és felemelkedést jelenthetnek, de negatív együttállás esetén bukást, súlyos betegségeket okozhatnak. Szaturnusszal még nagyobb az esély a betegségekre és a kudarcra, de kellően erős önfegyelemmel és önuralommal a bolygó energiái jóra fordíthatóak. A Jupiterrel együtt fékezhetetlen, túláradó energiákat jelent, népszerűséget és elismertséget, hatalmat és felelősséget.

Albenib

Negatív hatású, szerencsétlenségek, agresszió, megaláztatások jelzője, még pozitív együttállás esetén is csak kemény küzdelem árán érhető el a siker.

Algenib

Negatív hatású, balszerencsét, szegénységet jelent, de a Merkúrral együtt magában hordozza a rossz sorból való kiemelkedés esélyét, de csak kemény küzdelmek és megpróbáltatások után. Gyakran jelent művészi tehetséget főleg a zene és az irodalom területén.

Altair

Önbizalmat, bátorságot és hatalmat ad, de önfejűségre és túlzott kockázatvállalásra is biztathat. Kalandok, pénz, karrier tartozik még hozzá, negatív hatás esetén pedig a hüllők, és az általuk képviselt veszély..

Antares

Az Aldebaranhoz hasonló, de negatív hatása mérsékeltebb, jótékony együttállás esetén kifejezetten kiemelkedő szellemi képességeket jelent, rengeteg energiát és a kihívásokkal való szembenézést. Negatív hatás esetén betegséget, szegénységet hozhat, illetve túlzott egoizmust, ami csökönyösséggel párosulva önpusztításhoz vezet.

Algor

A legkártékonyabb hatású állócsillag, halált, szerencsétlenséget, gyilkosságot, erőszakot hordoz. Az egyedüli állócsillag, ahol a szembenállását is figyelembe kell venni számításkor, hatása olyan erős. Pozitív együttállás esetén a pozitív hatásokat csökkenti, a kudarc esélyét növeli. Destruktív energiák, agresszió, halál és öngyilkosság tartoznak hozzá. Nem hat rögtön, sokáig lappanghat, majd hirtelen kirobban, és helyrehozhatatlan károkat, tragédiákat okoz. Előfordulása egy személy horoszkópjában szinte kivétel nélkül szívhalált jelent. Aszcendenssel együttállva hajlamosít az önpusztításra, öngyilkosságra.

Algorab

Negatív hatások, hazugság, viszálykodás, destruktív magatartás, rosszindulat.

Al Hecka

Negatív hatások, szerencsétlenségek, balesetek, rosszindulat, agresszió.

Alhena

Művészeti területen való elismertséget hoz. Negatív hatása lábunkkal kapcsolatos baleseteket jelöl.

Almach

Pozitív hatás, tehetség és elismertség a művészetek terén.

Alnilam

Felerősíti intellektuális képességeinket, memóriánkat, de jelölhet vagyont, öröklést is.  

Alphard

Legtöbbször káros, veszélyt, balszerencsét, balesetet, mérgezést jelent, de pozitív együttállás esetén ihletettséget, spirituális elmélyülést jelent.

Alphecca

A költészet és a művészet területén erősíti fel tehetségünket, ad elismertséget.

Arcturus 

Összevegyül hatása a Spica csillag hatásával, a két csillag mindig együtt van. Negatív együttállás esetén könyörtelen és hideg elmét jelent, bukást és kudarcokat, pozitív bolygókkal viszont sikert és gazdagságot, hírnevet és elismertséget, kalandos utazásokat és anyagi jólétet.

Altair 

Impulzivitást, felfokozott energiákat és kitartást jelent, de negatív együttállás esetén az energiák fékezhetetlenné válnak, ami túlzásokra, agresszióra, zabolátlanságra hajlamosít Hatása erős és minden bolygóval érvényes.

Ascella

Jó szerencsét jelent és elégedettséget.

Baten Kaitos

A kis orbiszon belül negatív hatással bír, balszerencsét, kudarcot, bukást, gyakran erőszakos halált hoz, de még pozitív együttállás esetén is csak annyi a jótékony hatás, hogy a szerencsétlenségek nem történnek meg. A Szaturnusszal együtt a negatív hatások meghatványozódnak. Az adott területen szűkösséget, megszorulást, összehúzódást hoz.

Bellatrix 

Kettős hatással bír, egyrészt a Marshoz hasonló impulzivitás és felfokozottság, másrészt a Capella intellektualitása is jellemzi. Elismertséget és tisztességet jelent, de mindig ott lappang a bukás esélye is.

Benetnash

Destruktív, negatív hatású lehet, hirtelen baleseteket, váratlan, súlyos betegségeket okozhat, szélsőséges esetben gyilkosságot is jelent. Hatása sok esetben majdnem egész életünkben lappang. Pozitív együttállás esetén is csökkenti, visszafogja a pozitív hatásokat

Betelgauze

Felfokozza szellemi energiáinkat, intellektusunkat. Pozitív együttállás esetén sikerek, hősies eredmények és eszmék jellemzik, rossz esetben a felesleges küzdelmek, kudarcok, rosszul megválasztott célokért folytatott esélytelen küzdelmek, hiábavaló erőfeszítések.

Bungula

Jótékony hatás, társas kapcsolatok, megbecsülés.

Canopus

Hatása sokáig rejtve marad, csak azokra hat, akik erőfeszítéseket tesznek, nekik sikereket, eredményeket hoz. Rossz esetben bukást, kudarcot, az eredmények elvesztését okozhatja váratlan sorsfordulatok révén.

Capella

A Bellatrixhoz hasonlóan olyan együttállásokban bukkan fel, ahol nagy célok elérésének érdekében ötvözni kell a tudást, az ügyességet és az erőt. Felbukkan politikai és katonai vezetők horoszkópjában, de gyakran tudósok, orvosok, írók is hatása alatt vannak. Negatív együttállás esetén az energiák szétforgácsolódnak, ami veszekedéshez, ellenségeskedéshez, képzelt konfliktusokhoz vezet. A Nap vagy a Merkúr rossz pozíciója esetén mentális zavartságot, elmebajt jelenthet.

Castor

Hatása felerősíti intellektuális képességeinket, sikereket jelent az értelem és a logika területén, gyors észjárást. negatív együttállás esetén megaláztatást, kritikát, testi-lelki sérüléseket hoz.

Denebola 

Rendkívüli energiákat hordozó bolygó, mely feszültségeket gerjeszt. Hogy a kirobbanó energiák sikert vagy bukást hoznak, az együttállások döntik el, de még a pozitív együttállás esetében sem kizárt a bukás, olyan mértékű erők robbannak a felszínre, hogy bármilyen helyzet katasztrófába vagy balesetbe torkollhat. Betegségeket, szélsőségeket is okozhat a nagy feszítő erő és a hirtelen reakciók. A Szaturnusz az a bolygó, mely némileg gyengíti erejét.

Deneb Kaitos (Difda )

Akadályok, gátlások és korlátok, amik gyakran drasztikus következményekkel, a kudarc okozta összeomlásba, önpusztításba, akár öngyilkosságba is vihetnek. Pozitív együttállás esetén is a hatás a balszerencse és a megaláztatások elmaradása, de semmi pozitív.

Dirah

Védelmet nyújt, előnyöket és hatalmat jelent.

El Nath

Elfogulatlanság, igazságosság, elismertség és szerencse.

Facies

Negatív hatású, betegségeket, szemproblémákat, akár vakságot, erőszakos halált jelez.

Fomalhaut

Tudományos vagy művészeti tehetséget, kiemelkedő képességeket ad. Lehetőséget nyújt a változásra, az önismeretre, a spirituális én feltárására. Nagy hatalmú, nagy energiájú csillag, amely bár szerencsét hoz, de negatív együttállás esetén lázadás és öntörvényűség, valamint az ellenkezője, görcsös, fanatikus dogmatizmus éppúgy előfordulhat.

Graffias

Destruktív hatású, erőszakos halál, gyilkosság, járvány, betegségek, lopás, kegyetlenség.

Hamal

Kiemelten veszedelmes a nők számára, mivel a Holddal való együttállása megsokszorozza negatív, ártó hatását. Életerőnket pusztítja, velejárói az erőszakos halál, durvaság, kegyetlenség.

Hyadok

Pozitív együttállásról ritkán lehet beszámolni, legfeljebb szerteágazó de felszínes tudást jelöl, amennyibe fő helyen található, ám rossz konstelláció esetén szélsőségek, túlzások, végletesség, kicsapongó életmód és erőszak a velejárói. Kiemelt kapcsolata a Merkúrral, féken tartott gondolkodást és önfegyelmet jelez.

Isidis

Negatív hatású, gátlástalanságot, szexuális kicsapongást, erkölcstelenséget jelent, rohamszerű felindulásokat.

Lesath

Negatív hatású, gyűlölködést, mérget, rosszakaratot, erkölcstelenséget jelez.

Kiffa N.(Északi serpenyő)

Jótékony csillag, leginkább a szellemi tevékenységek területén jelez szerencsét, sikert, elismertséget.

Kiffa S.(Déli serpenyő)

Rosszakaratú párja, rosszindulatot, bosszúvágyat, betegségeket, agressziót, megszégyenülést, mérgezést jelez.

Markab

Pozitív hatása szerencse, elismertség, az intellektus révén megszerzett siker, negatív állás esetén az intellektus által megtévesztő módon szerzett javak, manipuláció, propaganda, szélsőséges esetben elmebetegség.

Menkalinan

Baljós csillag, bukást, megaláztatást, és erőszakos halált jelez.

Menkar 

Elszegényedést, bukást, betegséget, állat okozta sérülést jelöl.

Mira Ceti

Az Algoléhoz hasonló, de jóval gyengébb befolyással bír, inkább akadályozó, visszatartó hatása van. Negatív állású Merkúr vagy Hold esetében lelki gondokat jelent.

 

Mirach 

Jótékony csillag, szeretetet, népszerűséget, barátságot jelez, a viszálykodás végét, adakozást, boldog házasságot, békét, valamint magasfokú spiritualitást, megérzéseket, okkult energiákat.

Oculus 

Merkúrral való együttállása esetén éles eszet, racionális észjárást jelent.

Pelagus

Bizalom, hit, erkölcs, igazságosság.

Phacht

Szerencse, siker, bizalom, jótékonyság, reménykedés.

Polaris (Sarkcsillag)

A régiek szerint a Sarkcsillag nézése segít a szembetegségeken. Bajt, fájdalmat, elszegényedést, bukást, betegséget jelent, pozitív együttállás esetén is legfeljebb olyan örökséget, mely sok gondot okoz.

Pollux 

Pontos együttállás esetén energiát, kemény akaratot, elszántságot, csavaros észjárást és bátorságot ad, amely sikerre vihet, de rossz esetben az energiák kártékonnyá válnak, ami gyakran jelez balesetet, kegyetlenséget, balszerencsét, halált.

Praesepe és a Szamarak

Akárcsak az Alcyone, a Holddal való negatív együttállása esetén látással kapcsolatos problémákat, akár vakságot okozhat. Pozitív együttállás esetén boldogságot, termékenységet hoz, de ez ritka, gyakrabban jelez veszteséget, betegséget, testi-lelki extremitásokat, kicsapongást, mentális zavarokat, drogokat, depressziót, mérgezést, szélsőséges esetben öngyilkosságot.

Procyon 

Ha a Nappal vagy a Marssal áll együtt, kirobbanó energiákat szabadít fel, mely fellobbanó indulatokat, erőszakosságot, szerencsétlenségbe torkolló nagyravágyást, boldogtalanságot generálhat. 

Rastaban 

Elszegényedés, csőd, javak elvesztése, bűnözés, erőszak, baleset.

Regulus

Pozitív együttállás esetén királyi, nemes, méltóságteljes személyiséget jelez, amely a Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Jupiter szerencsés helyzete esetén sikert, felemelkedés, elismertséget és szerencsét hoz, de még rossz helyzetük esetén is ott a siker, csak több küzdelem árán lehet elérni. Ellentétes bolygója a Szaturnusz, együttállásuk kudarcot, hiábavaló erőfeszítéseket jelent. Az Uránusszal való együttállása felelősséget, vezetést, irányítást jelent. Az Ascendenssel való együttállása nagy elvárásokat támaszt, de megelőlegezi a bizalmat. A Nappal való együttállása olyan kaliberű életfeladatot jelent, amelyhez fel kell tudni nőni.

Rigel

Jóindulatú csillag, pozitív hatású. Hatása a Siriuséhoz hasonló, de még erőteljesebb, optimizmust, magabiztosságot, vagyont, elismertséget, megbecsülést, találékony elmét és jó műszaki érzéket jelent. Negatív együttállás esetén sem hoz rosszat, csak visszafogja a pozitív hatásokat.

Sadasuud

Könyörtelenség, problémák.

Schedir

Negatív hatással van a szerelmi életre, de jelent gátlástalan, szégyentelen, erkölcstelen, undorító embert is.

Sirius

A Marssal és a Jupiterrel való együttállása esetén küzdelmeket, harcot jelent, mely formálja életünket. Pozitív hatása kitartás, becsületesség, hűség, elismertség és anyagi jólét, negatív hatása balszerencse, baleset, veszély.

Shaula

Más néven a Skorpió tüskéje, amely szélsőséges helyzetekbe sodor, melyek mind a siker, mind a bukás lehetőségét magukban rejtik. Mozgásba hozza a dolgokat, változást idéz elő, testi és lelki síkon egyaránt, de jelzi a kitartás hiányát, a nem véghezvitt feladatokat is, befejezetlenséget jelenthet

Sheat

Pozitív hatása jótékonyan befolyásolja szellemi képességeinket, értelmünket, negatív hatás esetén viszont mentális zavarokat, zavartságot, öngyilkosságot jelez, más bolygók negatív hatásait felerősíti.

Sheratan

Fizikai sérüléseket, sebesülést, harcot jelent, globálisabb értelemben háborút, természeti katasztrófát, tüzet.

Sirrah Alpheratz

Hatása harmonikus, de nem túl erős. Erős értelmet, összpontosítást, sikert és gazdagságot jelent. Pozitív hatása még a szabadság, önállóság, nyugalom, lehetőségek, és jó szerencse.

Spica

Keveredik hatása az Arcturussal, a két csillag együtt áll. A művészetek és az intelligencia terén jeleznek sikereket, de negatív együttállás esetén a sikert követi a bukás, az igazságtalan ítélkezés és kilátástalanság. Pozitív együttállásnál tehetséget hoz a tudományok és a művészetek területén, éles elmét és elismertséget.

Unukalhai

Mind a születési, mind a jósló típusú horoszkópban veszteségeket jelez, de ez nem feltétlenül negatív. Rossz együttállás esetén jelenthet kicsapongást, perverziókat, szélsőségeket, mérgezést is.

Vega

Az állócsillagok közül itt a legerősebb a jótékony, harmonikus hatás. Szerencsét, sikert hoz, tehetséget a művészetek terén, jótékonyságot, nemes lelket, optimizmust, szelídséget és kedvességet. A Marssal és a Szaturnusszal való együttállása esetén visszafogja azok negatív hatásait, harmonizál, enyhít, kiegyenlít. A legrosszabb esetben, nagyon ritkán jelezhet könnyelműséget, kicsapongást

Vindemiatrix

Együttes hatást fejt ki a Caphirral, jó esetben felerősíti szellemi képességeinket, éles intelligenciát, összpontosítást, kitartó és racionális gondolkodást jelez, negatív együttállás esetén viszont könyörtelenséget, erkölcstelenséget, érzelmi veszteséget, lelki problémákat, depressziót hozhat.

Zanrak

Általánosságban vett balszerencsét, bukást, problémákat mutat.

Zosma

Nem becsületes úton szerzett javakat mutat, hazugság és megtévesztés árán elért sikereket. Szomorúság, hazugság, önzés, gátlástalanság, zsugoriság és félelem.

Asztrológia tanfolyamok indulnak: 2024 - 2025 - 2026 - 2027

asztrologia online
Intenzív asztrológia tanfolyam :  (hetente 1 modul)
 
Online szeptemberben és februárban - rugalmas időbeosztással (kezdő )
Asztrológia tanfolyam: 2024 február 3.     (szombat)
- - - > Bővebb információ: www.asztrologus.net 
 

Normál ütemű asztrológia tanfolyam:  (két hetente 1 modul)

Online szeptemberben és februárban - rugalmas időbeosztással (kezdő )

Asztrológia tanfolyam: 2024 február 10.     (szombat) 
- - - > Bővebb információ: www.asztrologus.net

 

  
További lehetőségek:
Egyéni asztrológia oktatás Online (kezdő / haladó)
- - - > Bővebb információ: www.asztrologus.net
Online Mentorálás  szeptemberben és februárban (asztrológusoknak)
- - - > Bővebb információ: www.asztrologus.net
 
 

Karma Asztrológia Tanfolyam indul félévente:

Karma Asztrológia

Online Tanfolyam

Budapesten

Kezdő Tanfolyam

Haladó Tanfolyam