.

Asztrológia - Asztrológiai Tudástár

Tudástár - Asztrológiai információkeresés:

MC a Nyilasban
A Nyilas abban a hitben él, hogy semmi nem történik véletlenül, és mindennek értelme van. ez a tudás önbizalmat ad neki, bátorságot ahhoz, hogy olyan grandiózus, előrevivő tapasztalatokat szerezzen, mint egy elsöprő szerelem, egy nagy ügyért való lelkesedés, elköteleződés. El kell tudnia engedni racionális énjét, és egy nagy kalandnak fogni fel az életet, játéknak, mely tele van érzésekkel és érzelmekkel. Ha felismeri igazi, legmélyebb vágyait és céljait, képes lesz minden energiáját elérésükbe fektetni, és ez optimizmussal és önbizalommal tölti el. Legfontosabb feladata színesebbé válni, engedni érzelmei és érzései sokszínűségének, kifejezésre juttatni egyéni stílusát és kisugárzását, miközben őszinte marad saját magával szemben. Legfontosabb motivációja a világ megértésének vágya, érteni akarja, miért történnek meg a dolgok, miért élünk, milyen mozgatórugók irányítják életünket, milyen törvényszerűségeknek kell engedelmeskednünk. Ha sikerül egy egységes rendszert kialakítania a megszerzett információkból, képessé válik felépíteni saját eszmerendszerét, mely hozzájárulhat nemcsak a saját élete, de világ jobbá tételéhez is akár. Mindig szüksége van a változásra, az átalakulásra, nem bírja az állóvizet, a merevséget, a kötöttségeket. Meg van győződve róla, hogy az igazi boldogság elérhető, vágyik a tökéletességre, a mindennapoktól való elszakadásra, de sosem válik igazán szélsőségessé, nem esik túlzásokba. Ha elveszíti optimizmusát, eltűnik vele önérvényesítési képessége is, áldozattá válik, bár az alapvetően nem természete. Képes kitágítani határait, és úgy küzdeni merész álmaiért, hogy közben logikusan és tárgyilagosan gondolkodik, megőrzi nyitottságát és kíváncsiságát. Fontos még, hogy ne nézzen le senkit, legyen nyitott és elfogadó, tanulja meg az igazi toleranciát, amely tiszteletben tartja a másik véleményét és döntéseit, és nem alkot értékítéletet.

Asztrológia tanfolyamok indulnak: 2020 - 2021 - 2022 - 2023

asztrologia online
Intenzív asztrológia tanfolyam:  (hetente 1 modul)
Online szeptemberben és februárban - rugalmas időbeosztással (kezdő)

- - - > Bővebb információ: www.asztrologus.net 

Normál ütemű asztrológia tanfolyamok:  (két hetente 1 modul)

Budapesten szeptemberben és februárban két hetente péntekenként este 
17.30-19.30ó. (kezdő)
Élő-online szeptemberben és februárban két hetente szombatonként 
9-11ó. (kezdő)
Online szeptemberben és februárban - rugalmas időbeosztással (kezdő)

 - - - > Bővebb információ: www.asztrologus.net

Budapesten szeptemberben és februárban két hetente csütörtökönként 
17.30-19.30ó. (haladó)
Élő-online szeptemberben és februárban  két hetente szombatonként 
14-16ó. (haladó)

Továbbképzések:
- - - > Bővebb információ: www.asztrologus.net
 
 
- - - > Bővebb információ: www.asztrologus.net

Karma Asztrológia Tanfolyam indul félévente:

Karma Asztrológia

Online Tanfolyam

Budapesten

Kezdő Tanfolyam

Haladó Tanfolyam